Dlaczego warto zatrudniać cudzoziemców?

Wielu pracodawców nie od dziś boryka się z niedoborami kadrowymi w swoich przedsiębiorstwach.

Z czym to się wiąże? Niedotrzymywanie terminów realizacji usług, obniżenie jakości, brak możliwości rozwoju firmy.

Te same problemy dotyczą zarówno małych firm jak i dużych przedsiębiorstw, różnica dotyczy skali tego zjawiska.

Niedobory występują na wielu szczeblach od personelu pomocniczego do wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Coraz większa ilość pracodawców widzi już korzyści płynące z zatrudniania cudzoziemców nie tylko jako pracowników produkcyjnych ale jako wypełnienie luki kompetencyjnej przez co brak wystarczająco wykwalifikowanych pracowników przestaje być problemem.

Firmy, które nie rozwijają się, stoją w miejscu w bardzo szybkim tempie muszą ustąpić miejsca tym, których nikt i nic nie hamuje w rozwoju a jak wiadomo największym i najcenniejszym kapitałem są zawsze ludzie, bez względu na to z jakiej części świata pochodzą. Uzupełniając swój zespół o zagranicznych specjalistów stwarzamy jeszcze większą przestrzeń do dynamicznego rozwoju.

Obserwując rynek, już dziś widzimy, że zespołem pracowników zza granicy zawsze lepiej kieruje osoba będąca tej samej narodowości ze względu chociażby na kwestie kulturowe, które są odmienne dla każdej nacji i trudne do zrozumienia dla „naszej” kadry.

Dlatego też rozpatrywanie zatrudnienia cudzoziemców tylko przez pryzmat wyrobników ,nie specjalistów już dawno stało się mitem.

            Aktualna sytuacja w Ukrainie spowodowała ogromny napływ wyspecjalizowanych pracowników do wielu sektorów gospodarki. Jedyną przeszkodą jest brak znajomości języka bo trudno jej od tych osób, zważywszy na okoliczności oczekiwać. Pamiętajmy jednak, że nauka języka dla osób zdeterminowanych do utrzymania dotychczasowego poziomu życia nie stanowi problemu i już widzimy, że realnie ci zaangażowani są w stanie dojść do poziomu swobodnej komunikacji po 3 miesiącach nauki, mając ku temu sprzyjające warunki.

My jako pracodawcy musimy teraz je zapewnić, jeśli chcemy zatrudniać najlepszych.

Warto zatem rozważyć inwestycję w językowe kursy dla obywateli z Ukrainy  przy jednoczesnym ich zatrudnieniu chociaż na częściowy wymiar czasu żeby poznać struktury i zasady funkcjonowania w danym miejscu. Miejmy na uwadze, że aby szybko i bezproblemowo wdrożyć się do pracy ludzie muszą mieć minimum komfortu i zabezpieczone podstawowe potrzeby swoje i swoich bliskich, wtedy możemy liczyć że inwestycja w nowego pracownika przyniesie wymierne efekty.