Tragiczna sytuacja w polskich szpitalach!


W 2021 r. zanotowano znaczny wzrost zapotrzebowania na wszelkie paliwa, również na gaz
ziemny. Kraje, które uzależnione są od dostawcy ze wschodu, głównie Rosji, muszą liczyć się z tym, iż
ceny paliw mogą wzrosnąć nawet o kilka set procent. Jak informuje Ministerstwo “Wyjątkowość
obecnej sytuacji i trudny do określenia horyzont czasowy zaburzeń na rynkach energetycznych i
gazowych Unii Europejskiej powodują, że nie tylko obecnym sezonie grzewczym, ale również na
okres wiosenny i letni 2022 roku ceny gazu pozostają na bardzo wysokim poziomie, co oznacza duże
prawdopodobieństwo ponownych istotnych wzrostów cen zimą roku 2022 i utrzymania się ich w
kolejnych latach.”
Ta drastyczna sytuacja dotyka już każdego z nas. W wielu przedsiębiorstwach, lokalach czy
nawet gospodarstwach domowych, zaczynamy odczuwać aktualną strategię rosyjskiego Gazpromu.
Rachunki wzrastają od kilku do nawet kilkuset procent. Co zatem dzieje się w placówkach
medycznych?
Prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego, Dyrektor Szpitala
Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu, Pan Władysław Perchaluk, jasno i wyraźnie nakreśla całą sytuację
w prowadzonym przez siebie szpitalu.
Po otrzymaniu aktualnych raportów, w placówce, którą zarządza, wzrost cen gazu dochodzi
nawet do 300%, a prądu do 307%. Są to koszta od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych
miesięcznie. Jeżeli sytuacja będzie się przedłużała, może grozić nam upadłość wielu szpitali –
podkreśla Pan Władysław Perchaluk. Aktualne realia wpłyną również na inne branże, współpracujące
z placówkami medycznymi – ochronę, firmy cateringowe, usługi sprzątania – dodaje. Wzrosną ceny
także odpadów medycznych do 248% w zależności od kodu i nie medycznych, czyli zwykłych
odpadów do 63,5%.
Jacek Sasin informuje o szczególnych rozwiązaniach, dla branż, które obecna sytuacja
dotknęła najbardziej, są to właśnie między innymi szpitale, przedszkola, szkoły, czy instytucje
kulturalne. Powstał już projekt ustawy, który “pozwoli na uruchomienie nadzwyczajnych
instrumentów zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Polski, a w perspektywie
krótkoterminowej wspierających gospodarstwa domowe, mieszkańców budynków wielolokalowych
jak i niektórych odbiorców wrażliwych.”

Dodatkowym działaniem, które przewiduje ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących
ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która ma na celu
“pozyskanie środków na zagwarantowanie ciągłości świadczenia usługi kompleksowej odbiorcom
paliw gazowych w gospodarstwie domowym, w szczególności na wszelkie potrzeby bilansowania,
zakupu lub rozliczenia zakupionego paliwa gazowego, w sytuacji gdy gospodarka Polski jest poddana
szokom będącym skutkiem pandemii COViD-19, jest umożliwienie udzielania przez ministra
właściwego do spraw aktywów państwowych pożyczek na rzecz podmiotów określonych w ustawie –
Prawo energetyczne jako sprzedawcy z urzędu paliw gazowych, zgodnie z art. 62c ust. 1 oraz art. 49b
ust. 1”.
Przez kolejne miesiące ceny paliw mogą pozostać na bardzo wysokim poziomie i znacząco
uderzy to w nasza gospodarkę. Jakie faktyczne działania zostaną podjęte? Czego możemy się
spodziewać? Jaką pomoc w tej dramatycznej sytuacji otrzymają placówki medyczne? To wszystko
zaobserwujemy, w przeciągu w ciągu kilku następnych miesięcy.
Źródła: www.termedia.pl, BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów