Możliwości współpracy

Rekrutacja


Specjalizujemy się w doradztwie i rekrutacji kadry wysoko wyspecjalizowanej, kadry zarządzającej oraz medycznej. Obsługujemy kompleksowo cały proces, również kandydatów z innych państw UE i spoza UE.

Specjalizujemy się w doradztwie i rekrutacji kadry wysoko wyspecjalizowanej, kadry zarządzającej oraz medycznej. Obsługujemy kompleksowo cały proces, również kandydatów z innych państw UE i spoza UE.

Zatrudnienie lekarzy spoza UE

Przeprowadzamy lekarzy cudzoziemców spoza UE przez uproszczoną procedurę dostępu do zawodu lekarza na terenie RP w Ministerstwie Zdrowia.

Przeprowadzamy placówki medyczne przez proces zatrudnienia lekarzy, którzy uzyskali zgodę Ministra Zdrowia.

Dowiedz się więcej od naszych doradców ds. zatrudnienia cudzoziemców.

Legalizacja


Pomagamy w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.

Pomagamy w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców.

meritum consulting group logo

Jesteśmy częścią Meritum Consulting Group