Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Profil placówki:

Największy szpital w województwie, z własnym całodobowym lądowiskiem dla helikopterów medycznych. Placówka nieprzerwanie rozszerza swą działalność , stąd rosnące zapotrzebowanie na personel medyczny. Szpital niesie pomoc wielu potrzebującym, w wielu obszarach medycyny. Ofiaruje swym pacjentom interdyscyplinarną opiekę , natomiast pracownikom – szeroki wachlarz możliwości rozwoju kompetencji zawodowych.

Warunki współpracy :

Kandydaci powinni spełniać wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami.

Wymiar czasu pracy: Pełen etat

Wynagrodzenie : stawka od 150 zł/h + dodatek funkcyjny

Zakres obowiązków :

Kierowanie oddziałem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi, w sposób umożliwiający sprawne funkcjonowanie oddziału, zapewniający właściwą opiekę nad pacjentami.

Kontakt : 792 999 910 lub m.waliszewska@meritumhr.pl