Lekarz Medycyny Pracy

Profil placówki:

Poradnia przy samodzielnym, publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w okolicach Warszawy wykonująca działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jak również promocji zdrowia i realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Wymagania:

lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji , lekarz w trakcie specjalizacji po dwóch latach od jej rozpoczęcia, w przypadku lekarza spoza UE po trzech latach specjalizacji 

Wynagrodzenia : 150 zł / h

Kontakt : sekretariat@meritumhr.pl lub 795 558 884