Lekarz Pediatra-Rekrutacja zamknięta

Profil placówki :

Oddział Pediatrii przy samodzielnym, publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w okolicach Warszawy wykonujący działalność leczniczą polegającą na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jak również promocji zdrowia i realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Wymagania :

lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji , lekarz w trakcie specjalizacji po dwóch latach od jej rozpoczęcia, w przypadku lekarza spoza UE po trzech latach specjalizacji 

Wynagrodzenia: 150 zł/ h

Kontakt: sekretariat@meritumhr.pl lub 795-558-884