Lekarz POZ

Profil placówki :

Przychodnia udziela świadczeń z rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Świadczenia zdrowotne obejmują: świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia z zakresu ginekologii, badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego, świadczenia z zakresu medycyny szkolnej.

Proponowane warunki pracy: 

Forma zatrudnienia : Umowa o pracę lub kontrakt (kwestia do ustalenia)
Wymiar czasu pracy : Pełny wymiar godzin
Miejsce zatrudnienia : Bory Tucholskie / Osie – Okolice Świecia
Atrakcyjne wynagrodzenie : do 20.000 zł brutto w zależności od posiadanych kwalifikacji, doświadczenia oraz zakresu uprawnień zawodowych.
Placówka gwarantuje dodatek mieszkaniowy.
Placówka przewiduje premie zmienne lub prowizje powiązane z mierzalnymi wynikami pracy.

Wymagania:

Specjalizacja i stopień specjalizacji (I, II stopnia/pełna, trakcie specjalizacji)
Kandydat powinien cechować się odpowiedzialnością, spostrzegawczością, sumiennością, samodyscypliną, dokładnością, odpornością na stres, zdolnością logicznego myślenia oraz umiejętnością nawiązania kontaktu z pacjentem.
Minimalna liczba lat doświadczenia: 3 lata.

Kontakt : sekretariat@meritumhr.pl lub 795 558 884