Lekarz POZ – Rekrutacja zamknięta

Przychodnia w Bukowcu zatrudni lekarza POZ

WYMAGANIA

Specjalizacja i stopień specjalizacji (I, II stopnia/pełna, w trakcie specjalizacji):
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej albo
2) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, albo
3) posiada specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, albo
4) korzysta z tzw. praw nabytych tj. przed 29 września 2007 r.
5) posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii, pod
warunkiem ukończenia kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej albo
6) posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej, który będzie udzielał
świadczeń opieki zdrowotnej przed 31 grudnia 2024 r. – pod warunkiem ukończenia
kursu z medycyny rodzinnej albo
7) posiada specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób
wewnętrznych, który będzie udzielał świadczeń opieki zdrowotnej przed 31 grudnia 2024
r. – pod warunkiem ukończenia kursu z medycyny rodzinnej.
2) Posiada prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3) Posiada prawo jazdy kat.B.

MINIMALNA LICZBA LAT DOŚWIADCZENIA – 6 miesięcy

Oferujemy wynagrodzenie 15.000 – 20.000 brutto

Dodatki pozapłacowe – mieszkanie 47 metrów lub 72. Oba mieszkania znajdują się w budynku przychodni

W pobliżu mijesca pracy znajduje się przedszkole oraz szkoła

79 55 88 84 sekretariat@meritumhr.pl