Pielęgniarka Oddziałowa – Chrzanów

Nowoczesna Klinika Kardiologiczna w Chrzanowie zatrudni na stanowisko:

Pielęgniarka Oddziałowa na oddziale chirurgii naczyniowej

Wymiar czasu pracy: cały etat

Wynagrodzenie: 10 000 zł/kontrakt

Zakres obowiązków:

• nadzór nad pracą zespołu pielęgniarek według określonych standardów postępowania pielęgniarskiego:

• sprawowanie nadzoru służbowego i merytorycznego nad podległym personelem pielęgniarskim oraz innym średnim i niższym personelem udzielającym świadczeń

• organizacja pracy i nadzór nad prawidłowością i jakością wykonywanych świadczeń pielęgniarskich

• współudział w tworzeniu zamówień oraz prowadzenie rozliczeń planów budżetowych

• ustalanie zakresu obowiązków i uprawnień dla podległych stanowisk pracy • organizowanie okresowych odpraw podległego personelu

• zapewnienie dostępności i właściwego przepływu informacji • nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP oraz wyposażeniem stanowisk pracy pielęgniarek, pozostałego podległego jej personelu w środki ochrony pracy • współpraca z Zespołem i Komitetem ds. Zakażeń Szpitalnych, Zespołem Jakości i innymi powołanymi w oddziale, • czuwanie nad znajomością oraz prawidłowością stosowania właściwych procedur przebiegu procesów dezynfekcji i sterylizacji przez podległy jej personel

• współpraca z organami zewnętrznymi

• udział w kontrolach zewnętrznych

• przestrzeganie wytycznych NFZ, udział i przygotowanie do kontraktowania

• przeprowadzanie odprawy i narad wewnątrz zespołu w celu ustalenia krótko i długofalowych planów pracy personelu • rozdzielanie stanowisk pracy pielęgniarek i podległego personelu, uwzględniając rotację między oddziałami

Profil kandydata:

• wykształcenie kierunkowe

• doświadczenie na podobnym stanowisku pracy

• aktualne prawo wykonywania zawodu

• cechy i predyspozycje: odpowiedzialność i zaangażowanie;

umiejętność pracy pod presją;

wysokie zdolności komunikacyjne;

kultura osobista na wysokim poziomie;

umiejętność pracy w zespole;

elastyczność; nastawienie na jakość obsługi pacjenta

Zapraszam do kontaktu: a.mikutel@meritumhr.pl tel.: 795 558 884